Turbar

Våre turbarar har fått namn frå nokon av dei mest spektakulære fjelltoppane i Luster. Vi meiner det er verdt å nyta god sjokolade, sjølv når ein er på tur.