Allergenar

Vi merker alle produkt slik at dei som er allergiske eller intolerante enkelt skal finne ut om maten inneheld ingrediensar dei ikkje kan eta. Slik merker vi produkta: